[صفحه اصلی ]      
فصلنامه پژوهش حكيم awt-yekta Hakim Research Journal
:: دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1387 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 11 شماره 4 صفحات 47-53
XML اعتباريابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در شهر تهران-1380 Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر احمدعلی نوربالا *، سيدعباس باقری‌يزدی ، دکتر کاظم محمد
تهران، خيابان کارگر جنوبی، پايين‌تر از چهار راه لشکر، بيمارستان روان‌پزشکی روزبه. تلفن: 55412222 نمابر: 55419113 ، noorbala@tums.ac.ir
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
چکيده مقاله:

مقدمه: از جمله شناخته‌ترين ابزار غربالگری اختلالات روانی، پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی است که تأثير به سزايی در پيشرفت پژوهش‌های علوم رفتاری و روان‌پزشکی داشته است. مطالعات محدود اندکی در زمينه اعتباريابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی در ايران انجام گرفته است. لذا اين پژوهش، با هدف بررسی اعتباريابی اين پرسشنامه به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روانی در جمعيت 15 سال و بالاتر شهر تهران انجام گرفت.

روش کـار: 879 نفر (455 نفر زن و 424 نفر مرد) از بين خانواده‌های تحت پوشش مراکز بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران، تهران و شهيدبهشتی به شيوه نمونه‌گيری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گرديده در يک مطالعه دو مرحله‌ای مورد ارزيابی قرار گرفتند. در مرحله اول پرسشنامه سلامت عمومی توسط پزشکان عمومی بر روی آزمودنی‌ها تکميل گرديد. در مرحله دوم تمامی اين افراد، توسط روان‌پزشک بر اساس ملاک‌های تشخيصی چهارمين ويرايش طبقه‌بندی اختلالات روانی مورد ارزيابی قرار گرفتند.

يافته‌ها: نتايج اين پژوهش نشان داد با استفاده از روش نمره‌گذاری سنتی، نمره برش برای نمونه مورد مطالعه، نمره 6 می‌باشد. با اين نمره برش حساسيت و ويژگی آزمون به ترتيب برابر با7/2±7/84 و 7/2±7/93 درصد و ميزان اشتباه طبقه‌بندی کلی برابر با 7/2±2/8 درصد بوده است. بهترين نمره برش با استفاده از روش نمره‌گذاری ليکرت، برای افراد مورد مطالعه نمره 23 به دست آمد. حساسيت، ويژگی و ميزان اشتباه طبقه‌بندی کلی با اين نمره برش به ترتيب برابر با 4/2±5/70، 4/2±3/92 و 4/2±3/12 درصد بود. بــررسی اعتبار همزمان اين پرسشنامه با چک ليست 90 سؤالی علايم مرضی، نشان داد که همبستگی معنا‌داری بين نمرات افراد در مقياس‌های فرعی دو آزمون وجود دارد. ضريب همبستگی پيرسون بين مقياس‌های پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی با نمره کل دلالت بر اين دارد که بالا و پايين بودن مقدار علايم اضطراب، بيش از عوامل ديگر، پيش‌بينی کننده سلامت و يا عدم سلامتی افراد به حساب می‌آيند.

نتيجه‌گيری: ارزيابی پايايی و اعتبار به دست آمده از اين پرسشنامه دلالت بر اين دارد که اين پرسشنامه می‌تواند به عنوان ابزار غربالگری در مطالعات اپيدميولوژی اختلالات روانی، به طور موفقيت‌آميزی به کار برده شود.

 

واژه‌های کلیدیاعتباريابی، پرسشنامه سلامت عمومی (28 - GHQ )، اختلالات روان‌پزشکی، غربالگری، شهر تهران.،
متن كامل [PDF 246 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
. The Validation of General Health Questionnaire- 28 as a Psychiatric Screening Tool . Hakim. 2009; 11 (4) :47-53
URL http://hakim.hbi.ir/browse.php?a_code=A-10-5-392&slc_lang=fa&sid=1
دکتر احمدعلی نوربالا ، سيدعباس باقری‌يزدی ، دکتر کاظم محمد . اعتباريابی پرسشنامه 28 سؤالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روان‌پزشکی در شهر تهران-1380. مجله پژوهشي حكيم. 1387; 11 (4) :47-53
ارسال پيام به نويسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1387 )
فصلنامه پژوهش حكيم Hakim Research Journal
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.159 seconds with 703 queries by AWT YEKTAWEB 2711