:: دوره 20، شماره 1 - ( بهار 1396 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 1-8 برگشت به فهرست نسخه ها
طرح تحول نظام سلامت، نگاهی نو به ارایه خدمات سلامت: چالش‌های فراروی آن
عاطفه قنبری، فاطمه مودب ، آبتین حیدرزاده، فاطمه جعفرآقایی، فاطمه براری
، moaddab89@gmail.com
چکیده:   (2218 مشاهده)
دریافت: 95/10/28   پذیرش: 96/1/8

چکیده

مقدمه: در دو دهه اخیر به دنبال ناتوانی نظامهای سلامت در پاسخگویی به نیازها و انتظارات جدید بهداشتی-درمانی، گرایش بینالمللی قوی در راستای اصلاح نظام سلامت شکل گرفته است. با توجه به برنامهریزی جدید در این خصوص، هدف مطالعه حاضر بررسی چالشهای فراروی طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان است.
روشکار: مطالعه حاضر با رویکرد تحلیل محتوا انجام گرفت. تعداد 43 نفر از مدیران سیستمهای بهداشتی-درمانی و مسئولین بیمارستانها به پرسشهای باز پاسخ، پاسخ دادند. سپس، دادههای حاصل از پرسشنامه باز پاسخ مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت.
یافتهها: نتایج منتج به استخراج 672 کد اولیه گردید؛ پس از تحلیل، کدهای اولیه در 4 طبقه اصلی دسته بندی شدند: ” نظام سلامت: ضرورت کشوری “،پیش”نیازها“،”پایشهای بیوقفه“ و ”چالشها“. طبقه نظام سلامت: ضرورت کشوری مشتمل بر زیر طبقات ضرورت منطقهای، اهداف سلامت محور در دولت، و دستیابی به سلامت اولویت مردم؛ طبقه پیشنیازها متشکل از برنامهریزی، فرهنگسازی، و زیرساختها؛ طبقه پایشهای بیوقفه شامل زیر طبقات نظرخواهیها و نظارت پایدار، و طبقه چالشها مشتمل بر دو زیر طبقه چالشهای پیش رو و چالشهای آینده.
نتیجهگیری: طرح تحول نظام سلامت با تأکید بر دستیابی آحاد مردم به نیازهای بهداشتی-درمانی اجرا گردید. ضرورت اجرای این طرح از دیدگاه مدیران، بهخصوص مبتنی بر نقش سیستم سلامت در کاهش هزینههای مالی تحمیلی به مردم بوده که البته در آن دو جنبه ی صنعت گردشگری سلامت و محرومیت استان گیلان مورد غفلت واقع شده و لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد. بیتردید توجه به پیشنیازها و پایش مستمر طرح میتواند نقش بهسزایی در اجرای هر چه بهتر آن ایفا نماید.
گلواژگان: نظام سلامت؛ خدمات سلامت؛ سلامت
واژه‌های کلیدی: نظام سلامت، خدمات سلامت، سلامت
متن کامل [PDF 376 kb]   (2782 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 1 - ( بهار 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها