:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 226-233 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت آرشیو مجلات مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فریدون آزاده، سیدجواد قاضی‌میرسعید، محمدرضا چشم‌یزدان
، m.chashmyazdan@yahoo.com
چکیده:   (2406 مشاهده)
 
دریافت: 96/7/10   پذیرش: 96/10/6
 
چکیده

مقدمه: آرشیو مجلات یکی از منابع با ارزش و پراستفاده میباشد که نگهداری و قابل دسترس ساختن آنها برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران؛ امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آرشیو مجلات مصوب کمیسیون نشریات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد.

روش پژوهش: روش بررسی این مطالعه پیمایش توصیفی و از نوع کاربردی بود. تعداد 318 عنوان مجله علمی -پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت در سال 1394 مورد بررسی قرار گرفتند. دادههای مربوط به پژوهش با استفاده از چکلیست و پرسشنامهای محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شده بود، انجام گرفت. دادههای جمعآوری شده بهوسیله نرمافزار SPSS  نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: یافتهها نشان داد که 5/69% از مجلات مورد مطالعه، دارای آرشیو کاملی میباشند که از طریق وبسایت مجله ارایه میشود. 84% از مقالات انگلیسی زبان و 53% از مجلات فارسی زبان در مقوله آرشیوسازی موفق بودهاند.30% از مجلاتی که توسط دانشگاههای علوم پزشکی منتشر میشوند، دارای نقص در آرشیو خود میباشند. بیش از 50% از مجلات حوزه پزشکی، نوپا بوده ولی با این حال این مجلات نیز آرشیو الکترونیکی کاملی ندارند.

نتیجهگیری: مجلات حوزه وزارت بهداشت و درمان از لحاظ آرشیوی وضعیت نسبتاَ مناسبی دارند ولی هنوز فاصله برای رسیدن به یک مجموعهی آرشیوی کامل، زیاد است. رقومیسازی و دسترسپذیر ساختن این منابع، میتواند نقش قابلتوجهی در کمک به محققان در انجام تحقیقات داشته باشد و اقدامی در جهت حفاظت از پیشینهی علمی حوزه‌‌ی پزشکی تلقی شود.

گلواژگان: مجلات علمی، وزارت بهداشت و درمان، آرشیو
واژه‌های کلیدی: مجلات علمی، وزارت بهداشت و درمان، آرشیو
متن کامل [PDF 352 kb]   (378 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


XML   English Abstract   Print



دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها