:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 234-239 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان مقتضی بودن خدمات سی‌تی‌اسکن مهره‌های کمری در بیمارستان رفرال ترومای شهر شیراز با استفاده از روش مناسبت رند
زهرا کاوسی، عاطفه اسفندیاری، غلامرضا فرزانگان، ابوذر دهقانی، هدایت سالاری
، salarihedayat@gmail.com
چکیده:   (2991 مشاهده)
دریافت: 96/7/12   پذیرش: 96/10/7
چکیده

مقدمه: مطالعات نشان میدهند درصد قابلتوجهی از تصویربرداریهای تشخیصی غیرضروری میباشد. هدف از این مطالعه، بررسی مناسبت تجویزهای سیتیاسکن برای تشخیص علل مهرهای کمر درد بیماران مراجعهکننده به بیمارستان رفرال ترومای دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد.

روش کار: جامعه پژوهش عبارت است از تمام بیمارانی که در سال 1395 برای انجام سیتیاسکن مهرههای کمری به بیمارستان تروما مراجعه کرده بودند که 281  نفر از آنها بهعنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای سنجش مناسبت تجویزها در این پژوهش، اندیکاسیونهای تدوین شده با استفاده از روش تعیین مناسبت رند[1] برای سیتیاسکن مهرههای کمری بوده است.

یافتهها: حدود 63٪ مراجعهکنندگان مرد و 37٪ زن بودند. از 281 مورد تجویز سیتیاسکن برای بیماران مبتلا به کمر درد ، 162(7/57) مناسب، 92(7/32) نامطمئن و 27 مورد (6/9) نامناسب بودند. رابطه بین متغیرهای وضعیت معاینه، نوع تخصص پزشک و موسسه ارجاعدهنده با وضعیت مناسبت تجویزها معنادار بود.

نتیجهگیری: راهنماهای بالینی تدوین شده از طریق «روش مناسبت رند» میتوانند ابزار کاربردی مناسبی برای ارایهدهندگان، برنامهریزان، سیاستگزاران نظام سلامت و مؤسسات بیمه درمان؛ بهویژه در کشورهای در حال توسعه در راستای کاهش خدمات و مراقبتهای نامناسب و غیرضروری، ارتقای کیفیت و کاهش بار مالی ناشی از خدمات غیرضروری باشد. پیشنهاد میشود بیمهها و سایر نهادهای پرداختکننده مناسبت تجویزها را بهعنوان معیاری جهت پرداخت به پزشکان قرار دهند.

گلواژگان: مناسبت، سیتیاسکن، درد پایین کمر، روش مناسبت رند
 
[1] RAND Appropriateness Method (RAM)
واژه‌های کلیدی: مناسبت، سی‌تی‌اسکن، درد پایین کمر، روش مناسبت رند
متن کامل [PDF 324 kb]   (654 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها