فصلنامه پژوهش حکیم- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تلفن: 62921212-021 (دوشنبه و چهارشنبه)، نمابر: 62921211-021

 پست الکترونیک:  hakim_nihr@tums.ac.ir   وب‌سایت: hakim.hbi.ir

 آدرس پستی: تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی- مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، پلاک 70، طبقه سوم- واحد 5- دفتر مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش حکیم:
http://hakim.hbi.ir/find.php?item=1.55.23.fa
برگشت به اصل مطلب