فصلنامه پژوهش حکیم- تعهدنامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت فرم تعهدنامه اینجا کلیک نمایید.

توجه فرمایید که : قبل از آپلود مقاله تکمیل فرم تعهد نامه توسط تمامی نویسنده‌گان مقاله و ارسال فایل اسکن‌شده آن، هنگام آپلود مقاله، به عنوان فایل پیش نیاز الزامی است. در غیراین‌صورت مقاله جنابعالی/سرکارعالی در فرآیند بررسی قرار نخواهد گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش حکیم:
http://hakim.hbi.ir/find.php?item=1.65.17.fa
برگشت به اصل مطلب